IPiTZałożenia

Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości i Technologii (IPiT) jest jednym z projektów w ramach przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie infrastruktury na terenie po byłym PAFAWAG-u tzw. Maszynowni Biznesu - nieruchomości należącej do WPT SA leżącej przy ul. Fabrycznej we Wrocławiu. Całkowita powierzchnia tego terenu wynosi 13,5 ha. Rozbudowa tej infrastruktury ma za zadanie zwiększyć efektywność nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw ulokowanych we Wrocławskim Parku Technologicznym (WPT), zwiększyć zatrudnienie w przedsiębiorstwach kooperujących z rezydentami Parku oraz zwiększyć ilość uplasowanych rynkowo, innowacyjnych i konkurencyjnych produktów opracowanych w ramach potencjału WPT.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Regionalnego Program Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, dawny budynek socjalno-administracyjny zostanie gruntownie przebudowany i wyremontowany, by mógł powstać nowoczesny Inkubator Przedsiębiorczości i Technologii.

Będzie to miejsce przeznaczone dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.  Oferta WPT dla początkujących przedsiębiorców będzie obejmować wynajem powierzchni biurowych po preferencyjnych cenach czynszu,  korzystanie z sal konferencyjnych, sprżetu komputerowego i biurowego a także z oprogramowania na platformie „cloud”, doradztwa i szkoleń. Dodatkowo rezydenci Inkubatora będą mieli możliwość korzystania z usług laboratoryjno-badawczych w obiektach Wrocławskiego Parku Technologicznego przy ulicy Muchoborskiej i Duńskiej. 25% powierzchni na wynajem tj. ok. 250m2 zostanie przeznaczone na działalność odpowiadającą ściśle zakresowi inkubatora technologicznego.

 Inkubator Przedsiębiorczości i Technologii będzie miejscem pełnym inspiracji i kolebką dobrych pomysłów. Dzięki zlokalizowaniu blisko siebie wielu podmiotów gospodarczych może dochodzić do nawiązywania współpracy i powstawania nowych koncepcji.


Termin realizacji

Data rozpoczęcia rzeczowego realizacji projektu: 25.11.2013r.
Data zakończenia rzeczowego realizacji projektu: 30.06.2015r.

 
Koszty realizacji

Planowany koszt całej inwestycji wynosi ok. 11 mln zł, z czego 3,4 mln zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Wydatki w ramach projektu obejmują nieruchomość - wkład niepieniężny, nakłady modernizacyjne, nakłady na wyposażenie, dokumentację projektową i zarządzanie projektem.