IPiT


 

Głównym celem projektu jest wspieranie i rozwój przedsiębiorczości sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem osób rozpoczynających działalność gospodarczą, poprzez utworzenie pomieszczeń do wynajęcia po atrakcyjnych cenach.

Planowane rezultaty - 2015 rok:

  1. Liczba przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB): 25
  2. Liczba bezpośrednich utworzonych miejsc pracy: 3 etaty, w tym kobiety 2 etaty
  3. Liczba nowych i zmodernizowanych usług świadczonych przez IOB: 3


Planowane produkty- IV kwartał 2014 roku:

Powierzchnia wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury na potrzeby realizacji projektu: 2 448,4 m2