Głównym celem projektu jest stworzenie infrastruktury parku przemysłowo-technologicznego wspierającej innowacyjność i przedsiębiorczość w regionie poprzez stworzenie warunków do  prowadzenia produkcji przemysłowej i działalności usługowej przez lokalne MŚP oraz inwestorów zewnętrznych.

Planowane rezultaty - 2015 rok:

  1. Liczba przedsiębiorstw wspartych przez WPT: 12
  2. Liczba bezpośrednich utworzonych miejsc pracy:  2 etaty, w tym kobiety 1 etat


Planowane produkty - I kwartał 2015 roku:

  1. Powierzchnia wybudowanej/zmodernizowanej infrastruktury na potrzeby realizacji projektu: 24 634,8 m2
  2. Długość wybudowanych/zmodernizowanych dróg wewnętrznych w ramach projektu: 550 m.